Objawy – kiła serca

Kiła serca nabyta wywołuje zaburzenia czynnościowe serca w 75% już w okresie pierwszym, jednocześnie ze zjawieniem się wysypki. Bywają to niemiarowości różnego rodzaju, przyśpieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwiększenie pobudliwości mięśnia sercowego, czasem szmer skurczowy. Umiejscawiając się w układzie przewodzenia, kiła wywołuje obrazy kliniczne całkowitego rozkojarzenia serca lub częściowego zahamowania przewodzenia. W wypadkach przejścia bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia (Wenckebacha lub Mobitza) w blok całkowity III stopnia może wystąpić zespół Morgagni-Adams-Stokesa w postaci nagłej utraty przytomności z drgawkami (z powodu zatrzymania czynności komór — między momentem powstania bloku a przejęciem przez ośrodki komorowe czynności bodźco-twórczej). Rozlane zmiany włókniste w mięśniu sercowym oraz ograniczone kilaki, które są usadowione poza obrębem układu przewodzenia, wywołują obraz kliniczny, który niełatwo odróżnić od przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego innego pochodzenia lub od zmian wywołanych zaburzeniem krążenia wieńcowego, często towarzyszącym kile mięśnia sercowego.