Wysiłkowe nietrzymanie moczu – czynniki

Niestety, ale problem nietrzymania moczu jest coraz częstszy. Warto sobie uzmysłowić, że jest kilka rodzajów tej dolegliwości. Trzeba wiedzieć, że najpowszechniejsze jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Do tego problemu w dużej mierze przyczyniają się różne czynnika ryzyka.

Można wyróżnić m.in. czynniki predysponujące, czynniki przyczyniające się oraz czynniki rekompensujące. Do tej pierwszy grupy czynników zalicza się m.in.:

 • płeć,
 • czynniki genetyczne,
 • rasę,
 • czynniki anatomiczne oraz neurologiczne.

Czynniki przyczyniające się to głównie:

 • bardzo wysoka waga,
 • regularne występowanie zaparć,
 • zakażenia w obrębie dróg moczowych,
 • nałogowe palenie tytoniu,
 • występowanie chorób neurologicznych, wśród których można wymienić np. udar, stwardnienie rozsiane czy też chorobę Parkinsona.

Natomiast czynniki rekompensujące to przede wszystkim:

 • zaawansowany wiek,
 • zniedołężnienie,
 • demencja (inaczej określa się ją jako otępienie),
 • niektóre grupy leków,
 • zmiany zachodzące w środowisku,
 • występowanie chorób współistniejących.