Duszność

Duszność występuje niemal równie często, jak ból. W przypadku ucisku oskrzeli i tchawicy duszność może być ciągła i skojarzona z wydechowym świstem (stridor). W wypadku dołączenia się niedomykalności zastawek tętnicy głównej napadowa duszność nocna i obrzęk płuc, zależne od ostrej niewydolności lewokomorowej, nie należą do rzadkości. Kaszel, często o charakterze „metalicznym”, jest ważnym objawem, będącym wynikiem ucisku na nerw krtaniowy zwrotny, na tchawicę lub oskrzela, albo też występującym u chorych z niedomykalnością zastawek tętnicy głównej i lewokomorową niewydolnością serca. Badaniem przedmiotowym stwierdza się czasem tętniące uwypuklenia o umiejscowieniu zależnym od siedziby tętniaka. W wypadku dużego tętniaka luku tętnicy głównej można stwierdzić obniżanie i podnoszenie się krtani, gdy ująwszy dwoma palcami chrząstkę tarczowatą chorego — siedzącego z głową pochyloną ku tyłowi i z ustami zamkniętymi — odsuwa się ją ku górze. Objaw ten, zwany także objawem pociągania krtani ku dołowi Olivera, zależy od udzielenia tętnienia tętnicy głównej lewemu oskrzelu. Cardarelli zmodyfikował objaw Olivera: krtań przesuwa się palcem w lewo (chory w czasie badania trzyma głowę prosto); w przypadku dodatniego objawu krtań wykonuje w tych warunkach rytmiczne ruchy w kierunku poprzecznym. Osłuchowo stwierdza się w drugim prawym międzyżebrzu przy mostku te same objawy co w kile tętnicy głównej, a więc szmer skurczowy i dźwięczny II ton.