Wysiłkowe nietrzymanie moczu – biofeedback

Nietrzymanie moczu występuje pod różnymi postaciami. Warto zdawać sobie sprawę, że w Polsce najwięcej ludzi cierpi na wysiłkowe nietrzymanie moczu. W walce z tym problemem pomocny może okazać się biofeedback (nazwa tej metody wzięła się od angielskiego słowa feedback). Jest to nowoczesna forma terapii, która jest coraz częściej stosowana w Polsce, ale i reszcie świata.

Ta metoda lecznicza związana jest z dostarczaniem organizmowi informacji zwrotnej dotyczącej zmian stanu fizjologicznego. Wszelkie zmiany patologiczne oraz fizjologiczne organizmu są nieustannie monitorowane z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Ta aparatura składa się z sond dopochwowych albo doodbytniczych, których zadaniem jest odbieranie sygnałów związanych z pracą pożądaną oraz niepożądaną. Dokonanie wizualizacji tych sygnałów na monitorze oraz efekty akustyczne mogą w znacznym stopniu pomóc pacjentom zrozumieć sposób funkcjonowania oraz pracę ocenianych mięśni. Dzięki temu zapanowanie nad tymi mięśniami może okazać się dużo łatwiejsze.