Rozpoznanie kiłowych zmian paznokciowych

Rozpoznanie kiłowych zmian paznokciowych jest trudne i czasami wynik leczniczy ex iuvantibus jest jedynym kryterium potwierdzającym rozpoznanie. Zmiany kilowe w otoczeniu paznokcia (perionychia syphilitica) wywołane są naciekiem kiłowym w macierzy i wale paznokciowym. Są to właściwie typowe grudki kiłowe. Wywołany przez nie stan zapalny upośledza trofikę płytki paznokciowej, która staje się matowa i łamliwa. Grudki mogą ulegać rozpadowi i zakażeniu wtórnemu, wskutek czego w otoczeniu paznokci powstaje owrzodzenie o podstawie i brzegach nacieczonych. Na skutek zakażenia wtórnego może wystąpić nasilony stan zapalny, a płytka paznokciowa może ulec oddzieleniu. W razie powiększenia się nacieku i wystąpienia bujania mogą powstać sączące twory guzowate, bardzo bolesne i cuchnące.