Wysiłkowe nietrzymanie moczu – kwestionariusz

Warto zdawać sobie sprawę, że są różne rodzaje schorzeń związanych z nietrzymaniem moczu. Wśród nich wyróżnia się m.in. wysiłkowe nietrzymanie moczu. Do potwierdzenia tej dolegliwości niezbędne jest odpowiedzenie na szereg pytań zawartych w kwestionariuszu służącym do przeprowadzenia oceny stopnia nietrzymania moczu.

W tym kwestionariuszu znajdują się pytanie dotyczące:

  • tego, jak często u danego pacjenta dochodzi do sytuacji związanej z gubieniem moczu,
  • rodzaju sytuacji, w których następuje niekontrolowanie gubienie uryny,
  • oceny stopnia wielkości moczu, który ulega gubieniu,
  • tego, czy w trakcie oddawania moczu u określonego pacjenta występują dolegliwości bólowe,
  • wydarzeń, po których przeszłości występowało gubienie moczu,
  • częstotliwości oddawania moczu w trakcie dnia,
  • tego, czy do moczenia dochodzi w godzinach nocnych.

Jeżeli padną konkretne odpowiedzi na te pytanie, to z pewnością lekarz będzie w stanie postawić prawidłową diagnozę, dzięki której będzie mógł zaordynować skuteczną formę leczenia.