Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu – "uzdrawia"

Jeffrey Young nazwał i opisał 18 rodzajów schematów. Schematy te powstają najczęściej w dzieciństwie i wpływają na nasze obecne relacje. 
Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu 
Terapia schematów jest stosunkowo młodą metodą psychoterapii. Jej działanie ma być takie, aby odkryć kryjące się w naszym życiu schematy, omówić je i spróbować zmienić, następnie utrwalić nowe. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu stara się wyeliminować poprzez likwidacje powtarzających się wzorców i wstawienie w ich miejsce nowych – zdrowych i dojrzałych. Psychoterapia schematu ma nas nauczyć sposobów radzenia sobie z sytuacjami w taki sposób, aby nie wynikał on ze schematów utrwalonych w dzieciństwie, ale ze zdrowych, wypracowanych schematów dorosłego człowieka.
Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu “uzdrawia” zwykle w ciągu jednego do dwóch lat, ale nie ma w tym reguły, wszystko zależy od indywidualnego człowieka. Z pewnością jest to podejście długoterminowe i nie można oczekiwać natychmiastowych efektów.