Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu – leczenie długoterminowe

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu

Czym jest zaburzenie osobowości? To obecność w strukturze danego człowieka trwałych cech charakteru i wzorców postępowania, relacji i funkcjonowania, które utrudniają danej osobie prawidłowe funkcjonowanie. Zaburzenie osobowości wiąże się z cierpieniem nie tylko ludzi wokół zaburzonego, ale przede wszystkim niego samego. 
Zaburzenie osobowości opiera się w dużej mierze na błędnych wzorcach postępowania, które zostały wypracowane w dzieciństwie i wówczas chroniły daną osobę przed cierpieniem, lecz dzisiaj te schematy się nie sprawdzają i przynoszą cierpienie. Dlatego psychoterapia schematu jest dobrą metodą na wyleczenie tychże zaburzeń, ponieważ polega ona na wykorzenieniu starych, przynoszących cierpienie schematów, a wypracowanie w ich miejsce nowych – takich, które będą dojrzałe i będą przynosić dobre skutki.

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu leczy długoterminowo. To znaczy, że zwykle trwa około dwa lata choć wszystko zależy od człowieka.