Rokowanie – kiła serca

Zmiany kiłowe w sercu w początkowym okresie często ustępują pod wpływem leczenia swoistego, gdyż tkanka kiłowa pozostaje długo w stanie ziarninowym. W późniejszym okresie kiły serca rokowanie jest o wiele mniej pomyślne, gdy powstają ciężkie objawy niewydolności lewokomorowej lub prawokomorowej i dołącza się niewydolność wieńcowa i niedomykalność zastawek tętnicy głównej.