Zespół luk aorty

Przy zwężeniu ujścia tętnicy bezimiennej przez skrzepliny tętno prawej tętnicy promieniowej jest słabsze i pojawia się później, co można także stwierdzić badając różnicę ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych. Brak tętna w górnej połowie ciała zależy od zakrzepowego zamknięcia gałęzi tętnic łuku aorty i objawia się zespołem luku aorty (zespól Takayashu). Objawy kliniczne są różnorodne, zależne od niedokrwienia mózgu, oczu, twarzy i kończyn górnych. Występują bóle i zawroty głowy, drgawki, afazja, przejściowa ślepota, zanik nerwu wzrokowego, zanik siatkówki oraz światłowstręt. Ciśnienie krwi mierzone nS ramionach jest obniżone, lub nawet go brak, ulega zaś podwyższeniu w dolnych kończynach. Rozwija się krążenie oboczne na szyi i w przestrzeniach międzyżebrowych, co powoduje powstanie nadżerek żeber.