Badania psychologiczne a wymiar etyczny

Psychologia jest jedną z tych dziedzin, do których ludzie podchodzą albo z entuzjazmem, albo z dużą dozą sceptycyzmu. Psychika ludzka jest bowiem strukturą tak skomplikowaną, że próby ujęcia jej w określone ramy często skazane są na porażkę. Jednak dobrze przeprowadzone badania psychologiczne pozwalają uporządkować i weryfikować wiedzę na temat ludzkiej psychiki, rozumieć rządzące nią prawidłowości, a tym samym nie tylko tłumaczyć ludzkie postępowanie, lecz również je modyfikować. Tutaj pojawić się mogą pewne dylematy natury etycznej, bowiem wyniki badań psychologicznych wykorzystywane są między innymi przez sprzedawców, którzy za pomocą różnego rodzaju trików próbują wpływać na potencjalnych klientów i skłonić ich do zakupu określonych produktów. Badania psychologiczne dowiodły na przykład, że akwizytorzy łatwiej sprzedadzą swoje produkty, jeśli wcześniej podarowali ich próbki za darmo. Rodzi to poczucie wdzięczności, która jest jednym z najsilniejszych mechanizmów kierujących ludzkim działaniem.