Kilakowe zmiany kostno-stawowe

W tej postaci zmiany stawowe są wtórne, gdyż punktem wyjścia procesu chorobowego są kilaki nasad kostnych. Objawy kliniczne: obrzęk stawu, tkliwość na ucisk, nieznaczne ograniczenie ruchomości, skóra pokrywająca staw często nie zmieniona, bez skłonności do usztywnienia i tworzenia przetok. Należy jednak podkreślić, że obserwuje się liczne odchylenia od tego typowego obrazu, a więc może się zaznaczyć bolesność, może wystąpić znaczniejsze upośledzenie czynności stawu, mogą wytworzyć się przetoki oraz zmiany kilakowe w skórze i tkance podskórnej. Przebieg jest stosunkowo szybki, gdyż po kilku miesiącach może dojść do dużych zmian anatomicznych — przebieg zwykle bezgorączkowy. Pod względem radiologicznym charakterystyczne są ubytki cieniowe w nasadach, otoczone zagęszczoną tkanką kostną, nie ma objawów zaniku kości.