Przewlekłe zwyrodnieniowe zapalenie stawów

Dotyczy ono osób starszych. Według Reicher „istotą choroby jest występujące pod wpływem różnych czynników zwyrodnienie chrząstkowej powierzchni stawów z następowymi odczynami kostnymi”. Przebieg choroby jest przewlekły, a jego zejściem jest trwałe zniekształcenie zajętych stawów ze znacznym ograniczeniem ruchomości. W etiologii odgrywają rolę: zużycie chrząstek pod wpływem obciążenia statycznego, zaburzenia hormonalne, zaburzenia przemiany materii i inne. Spośród czynników zakaźnych, które mogą stanowić jeden z czynników etiologicznych tego zespołu, obok innych przewlekłych zakażeń brane jest pod uwagę zakażenie kilowe. Głównym obrońcą tego poglądu jest Schlesinger. Za tłem kiłowym zniekształcającego zapalenia stawów — zdaniem Gastona — przemawiają: młody wiek pacjentów, brak czynnika dziedzicznego oraz lokalizacja w wielkich stawach.