Różnicowanie łysienic

W różnicowaniu należy brać pod uwagę: 1. Łysienie plackowate (alopecia areata), w którym występuje ognisko pojedyncze lub kilka, nieregularnie rozmieszczone i różnej wielkości. W obrębie ognisk całkowity brak włosów. Włosy „wykrzyknikowe” w otoczeniu zmian. 2. Łysienie drobnoogniskowe bliznowaciejące (pseudopelade Brocą). Przebieg wieloletni postępujący, bez tendencji do samouleczenia. Umiejscowienie przeważnie na części szczytowej głowy. W obrębie ognisk blizenki pojedyncze lub łącząc się tworzą rozległe ogniska bliznowaciejące o zarysach nieregularnych. 3. Zmiany bliznowate po przebytej grzybicy woszczynowej powodują trwały ubytek włosów na powierzchniach różnej wielkości, czasami rozległych, o zarysach nieregularnych. W obrębie tych zmian występują przebarwienia lub teleangiektazje. Mogą współistnieć jeszcze ogniska grzybicy woszczynowej oraz zmiany we włosach. 4. Zmiany bliznowate po zakażeniach ropnych i po przebytej ospie naturalnej mogą sugerować wyłysienie kiłowe, jednak dokładne wywiady oraz stwierdzenie zmian bliznowatych — pozwala na prawidłowe rozpoznanie.