Tętniak tętnicy głównej części brzusznej

Tętniaki brzuszne kiłowego pochodzenia spotyka się znacznie rzadziej, niż tętniaki części piersiowej aorty. W tętniakach aorty części brzusznej kiła częściej jest przyczyną tętniaków górnego odcinka, natomiast miażdżyca — dolnego odcinka aorty brzusznej. Objawy. W wykształconym tętniaku tętnicy głównej części brzusznej chorzy uskarżają się na bóle w nadbrzuszu o różnym umiejscowieniu i gwałtowności. Silne bóle o charakterze napadowym mogą przypominać przełomy wiądowe, kolkę ołowiczą lub bóle w kamicy nerkowej. Pomocny bywa nieraz w. bólach spowodowanych tętniakiem objaw uczucia ulgi w pozycji na czworakach lub podczas leżenia na brzuchu. Nękające, przeszywające, świdrujące bóle brzucha są zwykle spowodowane nadżarciem trzonów kręgów lędźwiowych. Przedmiotowo w przypadkach tętniaka tętnicy głównej części brzusznej stwierdza się guz, najczęściej w nadbrzuszu, różnej wielkości, nieprzesuwalny, sprężysty, tętniący we wszystkich kierunkach. Przy ucisku powyżej siedziby tętniaka guz się zmniejsza. W okolicy guza stwierdza się szmer skurczowy, czasami też rozkurczowy. W wypadku obecności dużych skrzeplin zmniejszających światło tętnicy brzusznej mogą wystąpić objawy zespołu Lerichea w postaci chromania przestankowego (claudicatio intermittens). Tętno w tętnicach udowych bywa w zespole Leriche’a znacznie słabiej wyczuwalne, a wskaźnik oscylometryczny na podudziach i udach obustronnie znacznie obniżony. Rozpoznanie w tych wypadkach ułatwia aortografia. Radiologicznie można wykryć ubytki w trzonach kręgów lędźwiowych, spowodowane ich nadżarciem. Po stwierdzeniu u chorego tętniaka części brzusznej aorty należy zawsze poszukiwać tętniaków w części piersiowej, gdyż w tylu przypadków można stwierdzić tętniaki mnogie. Najczęstszym zejściem tętniaka tętnicy głównej części brzusznej bywa pęknięcie, zazwyczaj do jamy otrzewnej lub do przestrzeni pozaotrzewnowej, znacznie rzadziej — do przewodu pokarmowego po uprzednim zrośnięciu się — w tym lub innym odcinku — wskutek zapalenia toczącego się na zewnętrznej ścianie tętniaka. Towarzyszący pęknięciu wstrząs i objawy otrzewnowe nasuwają podejrzenie przedziurawienia trzewi.