Zapalenie kiłowe tkanki kostnej

Schorzenie to dotyczy najczęściej kości długich. Polega ono na odczynie zapalnym w zakresie tkanki kostnej bez wytwarzania się kilaków. Odróżnić tu na leży fazę wytwórczą, prowadzącą do zgrubienia trzonu kości, oraz fazą wsteczną, doprowadzającą do rozrzedzenia kości (osteoporosis). Proces ten nie zawsze da się oddzielić od kilakowego zapalenia szpiku, gdyż spotyka się przypadki stanowiące połączenie obu tych spraw chorobowych. Przebieg sprawy jest powolny, czasem skryty, bezobjawowy. W fazie rozrzedzenia kość pod wpływem czynników mechanicznych może ulec wygięciu lub złamaniu.