Niedomykalność czynnościowa zastawek tętnicy głównej

Niedomykalność czynnościowa zastawek tętnicy głównej może powstać w przypadku kiłowego zapalenia tętnicy głównej umiejscowionego w części nadzastawkowej, gdy rozrastająca się tkanka ściany tętnicy głównej wtłacza się między miejsca przyczepu zastawki i odsuwa je nieco od siebie, wskutek czego gdy zastawki się zamykają, pozostaje między nimi wąskie przejście, przez które krew może powracać do lewej komory. Przyczyną niedomykalności czynnościowej może być też znaczne rozszerzenie nadzastawkowej części aorty na skutek procesu kiłowego w ścianie tętnicy głównej, a jeszcze częściej w tętniakach umiejscowionych tuż nad zastawkami. Wada czynnościowa tego typu występuje wyjątkowo rzadko.