Rokowanie – tętnienie obwodowych naczyń krwionośnych

Leonard podkreśla, że odległe rokowanie u chorych z niedomykalnością zastawek tętnicy głównej pochodzenia kiłowego nie jest obecnie tak złe, jak przed erą leczenia penicyliną. U chorych tych zejście śmiertelne spowodowane bywa najczęściej zawałem mięśnia sercowego, nieco rzadziej niewydolnością krążenia, migotaniem komór lub dołączającym się od- oskrzelowym zapaleniem płuc.