Bóle stawowe

Bóle stawowe nie należą do częstych objawów kiły wczesnej. Występują one w drugim okresie choroby lub pod koniec okresu pierwszego. Bóle dotyczą raczej wielkich stawów, aniżeli drobnych. Cechą charakterystyczną jest ich występowanie lub nasilanie się w porze nocnej. Bólom tym nie odpowiadają żadne zaburzenia czynności lub inne uchwytne objawy przedmiotowe. Czynnikiem patogenetycznym tego objawu, występującego w okresie rozsiania się krętków bladych, jest przedostawanie się drobnoustrojów do błony maziowej stawów.