Kliniczne postaci kiły tętnicy głównej

Zależnie od zmian anatomopatologicznych w kiłowym zapaleniu tętnicy głównej przejawy można podzielić na kilka grup: a) niepowikłane kiłowe zapalenie tętnicy głównej (aortitis luetica simplex), b) kiłowa niedomykalność zastawek tętnicy głównej z niewydolnością serca, c) kiłowe zwężenie ujść naczyń wieńcowych serca, d) tętniak tętnicy głównej. Uwagę zwraca częste skojarzenie zmian wymienionych pod b, c, oraz d.